Logo AltijdOn

AltijdOn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
AltijdOn,

de Finne 24

9036 KK Menaam,

Anne Waterlander is de Functionaris Gegevensbescherming van AltijdOn. Hij is te bereiken via info@altijdon.nl

Door het bezoeken van onze website verzamelen wij enkele gegevens van u welke gebruikt worden om onze website te optimaliseren. Hierbij worden ook enkele cookies geplaatst. Wanneer u het contactformulier op onze website invult verzamelen we ook enkele persoonsgegevens welke hieronder worden beschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AltijdOn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@altijdon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AltijdOn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– AltijdOn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bij het bezoeken van onze website:

IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Dit doen wij doormiddel van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die je hierin kunt maken vind je hieronder;

Bij het invullen van het contactformulier:

Je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, E-mailadres en ter voorkoming van span uw IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AltijdOn verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is na het invullen van een contactformulier.
  • Om het gebruik van onze website te kunnen optimaliseren
 

Grondslagen

Bij het invullen van het contactformulier kan de betrokken aanvrager toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Deze toestemming is noodzakelijk om de contactaanvraag te kunnen versturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AltijdOn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AltijdOn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AltijdOn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AltijdOn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we de werking van onze website kunnen analyseren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee

Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies en hun functie

Functionele cookies

Onze website installeert automatisch een zogenaamde “sessie” cookie in uw webbrowser zodra je onze website bezoekt. Een sessiecookie is een tijdelijke cookie die alleen geldig blijft voor de duur van uw bezoek aan onze website. Het wordt verwijderd zodra je je webbrowser sluit. Deze cookie wordt gebruikt om het bestaan van je sessie op de website te volgen en om toegang tot verschillende delen van de Website te valideren.
Volgens de Nederlandse en Europese cookie-wetgeving is het niet vereist om toestemming te vragen voor het gebruik van functionele cookies. We hoeven u alleen maar te informeren.

Analytische cookies

AltijdOn maakt op deze website gebruik van drie analytische cookies van Google Analytics. Analytische cookies leggen vast hoe onze bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en rapporten en statistieken genereren. Deze informatie helpt ons om deze website en onze dienstverlening te verbeteren.
Google zal deze informatie delen met derden, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

AltijdOn hanteert een privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat we niet verplicht zijn om bezoekers van de website toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven door weglating van de laatste drie cijfers van IPv4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen. Om te waarborgen dat Google zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google ontvangt wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt je via de website van Google een browser-plug-in downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor AltijdOn. Je kunt de browser-plug-in hier downloaden.

Cookies van derde partijen

Behalve Google Analytics gebruiken we op dit moment geen cookies van andere derde partijen. Indien dit wijzigt zal dit vermeld worden in een gewijzigde versie van onze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door AltijdOn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AltijdOn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AltijdOn neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via ons contactformulier

.

Onderhoud Wordpress

Wordpress

WordPress is het populairste content management systeem (CMS) ter wereld.

Meer dan 30% van alle websites op aarde gebruikt WordPress. En meer dan 60% van alle websites die een CMS gebruiken, gebruikt WordPress.

Ondersteuningspakket

Wij zijn hier
Om jou te ondersteunen

Is iets je nog niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op, dan beantwoorden we graag al je vragen.

Offerte aanvragen

Wij zijn hier Om jou te assisteren

Is iets je nog niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op, dan beantwoorden we graag al je vragen.